Obalans och  är troligt den vanligaste orsaken till vibrationer och vibrationsrelaterade problem i industrin.


Dagens instrument har gjort det möjligt att balansera allt som roterar ute på plats hos kund vilket gör det möjligt att förlänga drifttiden innan reperation.


Laseruppriktning av pumpar och annan processindustri i singeldrift eller maskintåg.

Ej korrekt linjering förkortar livslängden avsevärt


Vi jobbar mycket med fläktar och pumpar men allt som roterar är möjligt att balansera och linjera


Kontakta oss gärna för samtal om just era objekt som kan vara i behov av balansering/uppriktning i fältet. Det betalar sig!